Zapraszamy na wycieczkę rowerową "Szlakiem dworów i pałaców Nowej Huty"


 

Start
Willa Rogozińskich

 Pałac w Pleszowie
Dwór w Branicach 
Dwór w Ruszczy
Kościół Ruszcza
Pałac Kościelniki
Górka Kościelnicka
Krzysztoforzyce
Dwór w Wadowie 
Dwór Łuczanowice
Cmentarz "ariański"
Dwór Bieńczyce
Dwór Krzeslawice

  zobacz księgę |

  dopisz do księgi


 Trasa (km)

0.0    Plac Centralny
1.3 Willa Rogozińskich  7.7     Pleszów
13.1   Branice
17.0   Ruszcza
22.2   Kościelniki
27.4  Krzysztoforzyce
29.8  Wadów
31.4  Łuczanowice
41.0 Bieńczyce
43.0 Krzesławice
45.0 Plac Centralny

 

 

Dworek w Krzesławicach
   Dalej      1   2   3   4  5  6  7  8  9a   9  10  11  12  13  14  15  16  16a  To MY

Czarny szlak wiedzie nas dalej nad nowohucki Zalew, gdzie przez kładkę na Dłubni wjeżdżamy do parku okalającego dworek Jana Matejki w Krzesławicach


W1228r. Rycerz Bugiwoy podarował wieś zakonowi Bożogrobowców w Miechowie, a następnie została ona przejęta przez Władysława Łokietka. W 1360 Krzesławice zostały oddane w uposażenie szpitala św. Jadwigi na Stradomiu, ale jeszcze w XIV powróciła w posiadanie Bożogrobowców.


W 2 połowie XVIII w. folwark należał do Akademii Krakowskiej i wówczas został tu wybudowany dworek. W 1788 r. Krzesławice kupił Hugo Kołłątaj, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego Oświecenia i twórca Konstytucji 3 maja. Kochał on Krzesławice, rozudował majątek, założył park dworski. Niestety, w 1795r., za udział w powstaniu kościuszkowskim, został aresztowany i pozbawiony dóbr. W 1876 r zakupił posiadłość Jan Matejko, za pieniądze zarobione ze sprzedaży płótna Batory pod Pskowem. Sławny malarz bardzo zasłużył się Krzesławicom: wyremontował dwór i dobudował pracownie oraz szkołę dla wiejskich dzieci. Przyjeżdżał tu często, zwłaszcza w lecie: pracował, urządzał dla swoich uczniów majówki.


W 1959 roku dworek został podarowany Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych, które stworzyło w nim wystawę ku czci Jana Matejki i Hugo Kołłątaja. Można tu zobaczyć słynny Poczet królów polskich, ilustracje śpiewów historycznych Niemcewicza, projekty polichromii do kościoła Mariackiego.
Krzesławice posiadają również pamiątkę po Tadeuszu Kościuszce - jest to krzyż ustawiony na miejscu zbiórki kosynierów. 

Dworek Jana Matejki w Krzesławicach 

ul. M. Wańkowicza 25 
tel. 012-644-56-74 
pn.-pt. 10.00-14.00, sb. i nd. 
po wcześniejszym zgłoszeniu    5/2 zł

 Kontakt: dworkinh@op.pl

    Dalej      1   2   3   4  5  6  7  8  9a   9  10  11  12  13  14  15  16  16a To MY